ปฏิเสธการสัมภาษณ์ไปแล้วนะ
แล้วก็อย่ามาเสียใจทีหลังนะ
เพราะฉันเป็นคนเลือกเอง

Comment

Comment:

Tweet